Procastrination: check

Dagens produktivitet har hitills varit lika med noll. Risk finns för fortsatt lågtryck. Blä. Carinhumor:

haiku.gif

Publicerat 2008-03-24